TABLICA OGŁOSZEŃ Wspólnoty [tu nazwa i adres twojej Wspólnoty]
Tu znajdziesz aktualne komunikaty, nr telefonów alarmowych oraz nr tel. do służb obsługujących budynek, a także informacje jak załatwiś swoje sprawy oraz dostęp do e-Kartoteki.

Uruchom tablicę informacyjną dla swojej Wspólnoty:

Zakładam tablicę infor.